Menu Zamknij

PROGRAM RODZINA 500+

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw wprowadza w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na każde dziecko niezależnie od dochodu.

Wniosek trzeba będzie składać co roku w miejscu zamieszkania. Złożenie wniosku możliwe będzie przez Internet, za pośrednictwem poczty lub w Centrum Usług Społecznych w Gminie Stawiski. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu www.empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

500 zł to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowego i nie będzie podlegać egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin. Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.

O wsparcie ubiegać będą mogli się także samotni rodzice, rodziny patchworkowe oraz rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego.

Wnioski można składać w:
Centrum Usług Społecznych w Gminie Stawiski
ul. Polowa 26
18-520 Stawiski
tel.: 86 273 81 70