Menu Zamknij

„SENIOR+” – edycja 2023

Gmina Stawiski przystąpiła do programu „Senior + na lata 2021-2025”, który finansowany jest ze środków Budżetu Państwa. Wysokość otrzymanej kwoty na realizację zadania – 51 000,00 zł, całkowita wartość zadania: 102.000,00 zł.

Plakat Senior+ edycja 2023Celem strategicznym Programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym, poprzez dofinansowanie rozbudowy infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+”, tj. wsparcie działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+”.

Celem operacyjnym Programu jest zapewnienie wsparcia seniorom – osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 lat i więcej – poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności, a także obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej – w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. W ramach Programu udostępniana jest seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.

Obecnie w Klubie Senior + w Stawiskach realizowane są różnorodne zajęcia. Skierowane nie tylko dla poszczególnych grup ale i indywidualnych osób. Dodatkowo dla seniorów organizowane są spotkania integracyjne, ogniska, wycieczki, czy  wspólne wyjazdy do kina. Ponadto Uczestnicy bardzo chętnie spotykają się w klubie chociażby po to, aby wspólnie brać udział w robótkach ręcznych lub w warsztatach.

Seniorzy zainteresowani udziałem w zajęciach prosimy o kontakt z pracownikami Centrum Usług Społecznych w Stawiskach, ul. Polowa 26, 18-520 Stawiski,  nr tel. (86) 273 81 70, email:  cus@stawiski.pl , od poniedziałku do piątku w godz. 08.00-16.00.