Menu Zamknij

„Opieka domowa na terenach wiejskich”

Obrazek dekoracyjny

Burmistrz Stawisk informuje, iż w dniu 14 października 2022 r. podpisała umowę na realizację grantu pt. „Opieka domowa na terenie Gminy Stawiski”, w ramach projektu pt.: „Skalowanie innowacji społecznej Opieka domowa na terenach wiejskich”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Kwota dofinansowania: 100.000,00 zł na realizację grantu. 

Termin realizacji: od 15 października 2022 r.  do 15 sierpnia 2023 r.

Kwalifikacje odbiorców innowacji odbywają się na podstawie złożonych wniosków wraz z wymaganymi dokumentami (załącznik A, B, oświadczenie RODO) oraz zebranymi dodatkowymi informacjami.

Warunki uczestnictwa w grancie:

  • wnioskodawca złożył w terminie prawidłowo wypełniony wniosek;
  • mieszka na terenie gminy Stawiski;
  • ma ukończone 18 lat;
  • nie jest prowadzone wobec chorego/ej leczenie przyczynowe;
  • punkty premiujące przyznawane będą, jeśli osoba:
  1. choruje na więcej niż jedną chorobę (potwierdza zaświadczenie od lekarza POZ /orzeczenie) – 2 pkt
  2. zamieszkuje sam/a – pkt 2
  3. korzysta z pomocy społecznej – pkt 2.

Do opieki w ramach grantu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają warunki uczestnictwa i uzyskają największą liczbę punktów.

Odbiorcami grantu są również członkowie rodzin/opiekunowie pacjentów.

Wnioski wraz z dokumentami należy składać do Centrum Usług Społecznych w Stawiskach, ul. Polowa 26, 18-520 Stawiski.

Tel. do kontaktu w sprawie realizacji grantu: 86 273 81 70

Załączniki

Plik Wielkość pliku Pobrania
doc Wniosek do udziału w Grancie A 49 KB 134
doc Deklaracja udziału w Grancie B 67 KB 123
doc Oświadczenie RODO 53 KB 127