Menu Zamknij

„Otwórz się na pomoc” – Ogólnopolska Kampania

Obrazek dekoracyjny: przedstawia serce a w nim otwarte drzwi

Gmina Stawiski przystąpiła do Ogólnopolskiej Kampanii „Otwórz się na pomoc” – z zakresu: edukacji i przeciwdziałania zagrożeniom i różnym problemom społecznym dzieci, m. in. zdrowia psychicznego w dobie pandemii, a także uzależnień i bezpieczeństwa w ramach projektu pn.: „Realizacja działań z zakresu edukacji i bezpieczeństwa publicznego ukierunkowanych na kształtowanie właściwych postaw funkcjonowania społecznego w sytuacji występowania zagrożeń epidemiologicznych”.

Kampania realizowana jest w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach wśród 328 uczniów, Szkole Filialnej w Jurcu Szlacheckim – 24 uczniów i Szkole Podstawowej w Porytem gdzie naukę pobiera 53 uczniów.

W ramach kampanii powstał:

  • iDOC – grywalny, interaktywny film – nieliniowa narracja, immersja i interakcja. Stworzona w ramach kampanii opowieść wymaga od uczestnika akcji (takiej jak w grze); od decyzji użytkownika zależy jak potoczy się historia. Stworzony film staje się grą, w której gracz dokonuje wyborów w temacie uzależnień i bezpieczeństwa w sieci. Projekt iDOC oparty jest na zagadnieniach związanych ze zdrowiem psychicznym w dobie pandemii COViD-19 i jej wpływie na życie każdego z nas. Pozwala na wybór mądrych decyzji w walce z uzależnieniami, sytuacjami życiowymi, utratą pracy czy problemami z młodzieżą w czasie pandemii.
  • dodatek drukowany „Otwórz się na pomoc – zawierający informację o osobach zajmujących się na terenie gminy szeroko rozumianą pomocą wraz z numerem telefonu do kontaktu – Pełnomocnik Burmistrza Stawisk ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, – Specjalista pracy socjalnej, Pedagodzy szkolni, Logopeda, Pedagog – Specjalista z zakresu zajęć realidacyjno – wychowawczych.

Ponadto dodatek zawiera wiadomości o:

  • Problemach dziecka;
  • Depresji;
  • Pomocy Seniorom;
  • Jak zadbać o zdrowie psychiczne w pandemii;
  • Uzależnieniu od alkoholu, którego nie widać.

Nie szukaj sam odpowiedzi na pytania „Dlaczego?” lub „Dlaczego ja”?
Przyjdź lub zadzwoń !

Centrum Usług Społecznych w Stawiskach
ul. Polowa 26 18 – 520 Stawiski
tel.: 86 273 81 70