Menu Zamknij

O INSTYTUCJI

Zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/185/21 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 31 maja 2021 r., z dniem 1 lipca  2021 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiskach został przekształcony w Centrum Usług Społecznych w Stawiskach.  Nową siedzibą Centrum jest dawny budynek po Gimnazjum przy ul. Polowa 26 w Stawiskach.

Centrum Usług Społecznych w Stawiskach to nowa jednostka organizacyjna gminy i nowa instytucja lokalnej polityki społecznej, która będzie służyć rozwojowi i integracji usług społecznych organizowanych i świadczonych na poziomie lokalnym. Oczywiście będzie nadal organizować pomoc społeczną, ale w jej gestii znajdą się też dodatkowe zadania. Docelowo Centrum stanowi miejsce, w których nastąpi pełna koordynacja usług społecznych w jednym miejscu, z myślą o wszystkich mieszkańcach naszej gminy.

Centrum Usług Społecznych w Stawiskach jest miejscem, w którym każdy mieszkaniec, bez względu na dochód i sytuację społeczną, otrzyma wsparcie w sposób zindywidualizowany (usługi „szyte na miarę”). Co ważne będą to kompleksowe usługi społeczne – od profilaktyki przez poradnictwo do działań naprawczych, dostępnych powszechnie na poziomie lokalnym.

Otóż Centrum Usług Społecznych w Stawiskach będzie bardziej aktywny w innych, nowych obszarach, takich jak kultura, edukacja, profilaktyka zdrowotna czy rekreacja. Szczególną uwagą zostaną objęte m.in. osoby starsze i niepełnosprawne, bezrobotni, a także całe rodziny, które wymagać będą pomocy lub specjalistycznego wsparcia. Dzięki działalności Centrum, usługi społeczne staną się szerzej dostępne dla wszystkich mieszkańców naszej gminy, a my będziemy w stanie trafniej i w sposób bardziej kompleksowy odpowiadać na rosnące i  zmieniające się potrzeby osób samotnych, rodzin i całych społeczności lokalnych.

A zatem wspólnie stwórzmy miejsce przyjazne dla wszystkich mieszkańców naszej gminy, chociażby poprzez współpracę i dzielenie się z nami uwagami odnośnie Waszych potrzeb. Otwieramy się na nowo dla Państwa, mając nadzieję że Centrum Usług Społecznych w  Stawiskach wykorzysta potencjał środowiska lokalnego oraz będzie miejscem jego integracji.

Izabela Wasilewska
Dyrektor Centrum Usług Społecznych
w Stawiskach