Menu Zamknij

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ (edycja 2023)

Gmina Stawiski przystąpiła do programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023, który finansowany jest ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Na realizacje Projektu Gmina Stawiski otrzymała środki w wysokości 286 926,00 zł.

AOONCelem Programu jest poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami z terenu Gminy Stawiski, w szczególności umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia, poprzez wsparcie oraz zapewnienie pomocy adekwatnej do potrzeb.

Adresatami programu są:

  • dzieci do 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osobie w związku ze znaczne ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji, edukacji.
  • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym lub traktowane na równi.

Usługi asystenta będą realizowane na terenie gminy Stawiski przez asystenta osoby niepełnosprawnej,  od stycznia 2023 r. do grudnia 2023 r., przez 7 dni w tygodniu, zakres godzin jest do ustalenia (mogą być realizowane 24 godziny na dobę).

Usługi asystenta mogą w szczególności polegać na:

  • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu,
  • wyjściu, powrocie, dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca,
  • załatwieniu spraw urzędowych,
  • korzystaniu z dóbr kultury (np.: muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
  • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Uczestnik (bez względu na sytuację materialną) nie ponosi odpłatności za usługi asystenta !