Menu Zamknij

 INFORMATOR

INSTYTUCJE POMOCY (Alkoholizm):

 1. Grupa AA „Jutrzenka”. Mityngi w każdy piątek o godzinie 18:15, Łomża, ul. Dworna 13.
 2. Grupa AA „Omega”. ul. Krzywe Koło 3 (Klasztor Ojców Kapucynów). Mityngi w każdy wtorek i czwartek o godz. 18:15. Msza święta w intencji trzeźwości w każdy ostatni czwartek miesiąca o godzinie 18:00.
 3. Grupa AA „Jantar”. ul. Kard. Wyszyńskiego 11 (Kościół pw. Miłosierdzia Bożego). Mityngi w każdy piątek o godz. 19:00-20:30.
 4. Grupa AA „Feniks” ul. Krzywe Koło 3 (Klasztor Ojców Kapucynów). Mityngi w każdą sobotę o godz.18:00.
 5. Grupa AA „Pomocna dłoń”. ul. Wąska 93 (Dom parafialny przy kościele pw. św. Andrzeja Boboli). Mityngi w każdą środę o godz. 18:00.
 6. Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1, telefon/rejestracja: 86 216 67 03, Sekretariat tel.: 86 216 28 20 (czynny w godz. 08.00 – 15.00),
 • Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia w Łomży, tel.: 86 216 67  03  (rejestracja czynna od poniedziałku do piątku, w godz. 08.00 – 20.00).
 1. Poradnia Uzależnień i Współuzależnienia w Zambrowie. ul. Wojska Polskiego 49, tel.: 602 386 660 lub 86 475 08 87 (czynne w poniedziałek 13:00-20:00, wtorek: 09:00-17:00, czwartek: 13:00-20:00),
 • Porady w problemach uzależnień behawioralnych i hazardu, tel.: 575 663 830, e-mail: hazard@wopitu.ple, sekretariat@wopitu.pl.
 1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Centrum Usług Społecznych w Stawiskach ul. Polowa 26, tel.: 86 273 81 70.
 2. Ośrodek Terapii Uzależnień „Trzeźwość”, Stara Łomża n/rzeką 90, 18-400 Łomża, tel.: 503 159 004, czynne całą dobę.
 3. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Neofita Centrum Leczenia Uzależnień, ul. Sybiraków 20/3A, tel.: 602 708 770, e- mail: aniam555@o2.pl.

Literatura:

 • Harold S. Kushner – „Kiedy złe rzeczy przydarzają się dobrym ludziom”;
 • Tomasz A Morris – „F10.2”;
 • Caroline Knapp – „Picie: Opowieść o miłości”;
 • Bożena Snella-Mrozik – „Piekło nie ma dna”;
 • John M. Kelley – „Wychodzenie z mgły. Poradnik na pierwsze 90 dni trzeźwienia”;
 • Bohdan T. Woronowicz:
  • „Alkoholizm jest chorobą”,
  • „Bez tajemnic o uzależnieniach i ich leczeniu”;
 • Ewa Woydyłło:
  • „Zgoda na siebie. Wykłady psychologa na oddziale odwykowym”,
  • „Sekrety kobiet”,
  • „Wyzdrowieć z uzależnienia”,
  • „Początek drogi. Wykłady psychologa na Oddziale Odwykowym”,
  • „Podnieś głowę”,
  • „Wybieram wolność, czyli rzecz o wyzwalaniu się z uzależnień”;
 • Rowan Marina – „Mam na imię Marina i jestem alkoholiczką”;
 • Wiktor Osiatyński:
  • „Alkoholizm, grzech czy choroba”,
  • „Alkoholizm – i grzech i choroba”,
  • „REHAB”.

Filmoteka:

 1. „Żółty szalik”;
 2. „Zranione dusze”;
 3. „Tylko strach”;
 4. „Ja alkoholik”;
 5. „Lot”;
 6. „Wszyscy jesteśmy Chrystusami”;
 7. „Gdy miłość to za mało”;
 8. „28 dni”;
 9. „Skazany na bluesa”;
 10. „Boże ciało”.

INSTYTUCJE POMOCY:

 1. Centrum Usług Społecznych w Stawiskach, ul. Polowa 26, tel.: 86 273 81 70;
 2. Komenda Powiatowa Policji w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 29, tel.: 47 71 822 11,
 3. Posterunek Policji w Stawiskach, ul. Polowa 21, tel.: 47 71 822 31;
 4. Prokuratura Rejonowa w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 36, tel.: 48 86 278 18 15, e-mail: biuro.podawcze.prkln@prokuratura.gov.pl;
 5. Sąd Rejonowy w Kolnie ul. Wojska Polskiego 32, tel.: 86 278 39 70;
 6. Zespół Interdyscyplinarny na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Stawiski przy Centrum Usług Społecznych w Stawiskach, ul. Polowa 26, tel.: 86 273 81 70;
 7. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Łomży, ul. Rybaki 14, tel.: 86 215 03 11;
 8. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Stawiskach przy Centrum Usług Społecznych w Stawiskach ul. Polowa 26 tel.: 86 273 81 70;
 9. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 69 tel.: 86 278 12 99, email: pcpr@powiatkolno.pl;
 10. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, ul. Wojska Polskiego 69, 18-500 Kolno, tel.: 86 278 12 99,
 11. Lokalny Punk Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Kolnie mieszczący się w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie, ul. Sienkiewicza 5. Punkt czynny jest cały rok poniedziałek – czwartek w godz. 15:30-16:30. Pomoc udzielana jest po wcześniejszym umówieniu wizyty, tel.: 518 595 708, e-mail: pokrzywdzeni.kolno@pryzmat.org.pl;
 12. Poradnia psychologiczno – pedagogiczna w Kolnie, ul.11 Listopada 1, tel.: 86 278 21 81;
 13. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Salus Stawiski, ul. Łomżyńska 8, tel.: 86 278 50 09;
 14. Szpital Wojewódzki w Łomży ul. Al. Piłsudskiego 11, tel.: 86 216 67 03;
 15. Szpital Ogólny w Kolnie ul. Wojska Polskiego 69, tel.: 86 278 23 50;
 16. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kolnie, ul. 11 Listopada 1, pok. 102 (parter), tel.: 86 278 47 03, e-mail: pzon@powiatkolno.home.pl, poniedziałek – piątek: 07:30-15:30;
 17. Placówki Oświatowe:
  – Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach, ul. Polowa 12, tel.: 86 278 56 09;
  – Szkoła Podstawowa w Porytem tel.: 86 278 86 82;
 18. Caritas Diecezji Łomżyńskiej, ul. Rybaki 1, tel.: 86 216 29 92;
 19. Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży, ul. M. Skłodowskiej-Curie 5, tel.: 86 216 56 21.