Menu Zamknij

OPIEKA WYTCHNIENIOWA (edycja 2021)

Gmina Stawiski przystąpiła do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, który finansowany jest ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w 100%. Wysokość otrzymanej kwoty na realizację zadania – 57.120,00 zł.

Opieka wytchnieniowa - PlakatCelem Programu jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Wsparcie osoby zaangażowanej na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną pozwala jej dysponować czasem dla siebie, który może przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Dzięki zorganizowaniu czasu wolnego dla opiekunów osób z niepełnosprawnością wzmocnią one osobisty potencjał oraz ograniczą wpływ obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki.

Z Programu korzystają mieszkańcy miasta  i gminy Stawiski sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. osobami z orzeczeniem o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności- 6 osób,
  2. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności – 4 osób,

Usługi Opieki wytchnieniowej realizowane są przez 2 opiekunów, w okresie od maja 2021r. do listopada 2021r. u 10 osób  z orzeczeniem o niepełnosprawności przez 7 dni w tygodniu, w godzinach od 07:00 – 22:00. Liczba godzin na jednego uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 25 godzin miesięcznie.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej, nie ponosi odpłatności za tę usługę.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z opieki wytchnieniowej w przyszłości prosimy o kontakt z pracownikami Centrum Usług Społecznych w Stawiskach .

Będzie to dla nas ważna informacja do realizacji Programu w kolejnych latach.