Menu Zamknij

STRUKTURA CUS


Dyrektor CUS
Organizator Usług Społecznych

Izabela Wasilewska
tel.: 86 273 81 71
i.wasilewska@stawiski.pl
pok. nr 5
p.o. Zastępcy Dyrektora CUS
Organizator Społeczności Lokalnej

Małgorzata Mroczkowska
tel.: 86 273 81 81
m.mroczkowska@stawiski.pl
pok. nr 2
Sekretariat/
Kadry

tel.: 86 273 81 70
cus@stawiski.pl
pok. nr 4
Organizator Pomocy Społecznej
Izabela Łoszewska
tel.: 86 273 81 73
i.loszewska@stawiski.pl
pok. nr 6
Starszy Inspektor
Aneta Dęby
tel.: 86 273 81 74
a.deby@stawiski.pl
pok. nr 6
Inspektor
Elżbieta Wysocka
tel.: 86 273 81 79
e.wysocka@stawiski.pl
pok. nr 1
Koordynator Indywidualnych Planów
Usług Społecznych

Ewa Szadziul
tel.: 86 273 81 75
e.szadziul@stawiski.pl
pok. nr 7
Koordynator Indywidualnych Planów
Usług Społecznych

Emilia Kowalska
tel.: 86 273 81 76
e.kowalska@stawiski.pl
pok. nr 7
Pracownik Socjalny
Edyta Gardocka
tel.: 86 273 81 82
e.gardocka@stawiski.pl
pok. nr 9
Specjalista Pracy Socjalnej
Teresa Zaręba
tel.: 86 273 81 78
t.zareba@stawiski.pl
pok. nr 10
Opiekun Społeczny
Iwona Staniurska
tel.: 86 273 81 77
i.staniurska@stawiski.pl
pok. nr 10
Pracownik Socjalny
Joanna Rogińska
tel.: 86 273 81 72
j.roginska@stawiski.pl
pok. nr 9