Menu Zamknij

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ (edycja 2021)

Gmina Stawiski przystąpiła do programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021, który finansowany jest ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w 100%. Wysokość otrzymanej kwoty na realizację zadania – 117 904,65 zł.

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - PlakatCelem Programu jest pomoc niepełnosprawnym mieszkańcom gminy Stawiski w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystenta są realizowane na terenie gminy Stawiski przez 2 asystentów osoby niepełnosprawnej, które świadczą usługi u 10 osób niepełnosprawnych. Program trwa od maja 2021r do listopada 2021r, przez 7 dni w tygodniu, w godzinach od 7:00—22:00.

Usługi asystenta polegają na:

  • zakupach z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
  • załatwianiu spraw urzędowych,
  • nawiązywaniu kontaktu, współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
  • korzystaniu z dóbr kultury np. muzeum, kina,
  • wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym dzieci z orzeczeniem – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.

Uczestnik (bez względu na sytuację materialną) nie ponosi odpłatności za usługi asystenta!

Osoby zainteresowane skorzystaniem w przyszłości z pomocy asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej prosimy o kontakt z pracownikami Centrum Usług Społecznych w Stawiskach.

Będzie to dla nas ważna informacja do realizacji Programu w kolejnych latach.