Menu Zamknij

Terminarz wypłat świadczeń w CUS (rok 2022):

 

Data wypłaty Rodzaj świadczenia
Od 8 do 10 dnia
każdego miesiąca
Wypłata dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych
Wynagrodzenie za prace społecznie użyteczne
16 dnia każdego miesiąca Wypłata świadczenia  z pomocy społecznej: zasiłki stałe, okresowe, celowe, świadczenia pieniężne na zakup posiłku,
20 dnia każdego miesiąca Wypłata świadczeń rodzinnych m.in zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia dla opiekuna, świadczenie rodzicielskie,
25 dnia każdego miesiąca Wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego,