Menu Zamknij

Terminarz wypłat świadczeń w CUS (rok 2024):

 

Data wypłaty Rodzaj świadczenia
Do 10 dnia
każdego miesiąca
Wypłata dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych
Wynagrodzenie za prace społecznie użyteczne
16 dnia
każdego miesiąca
Wypłata świadczenia  z pomocy społecznej: zasiłki stałe, okresowe, celowe, świadczenia pieniężne na zakup posiłku,
20 dnia
każdego miesiąca
Wypłata świadczeń rodzinnych m.in zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia dla opiekuna, świadczenie rodzicielskie,
25 dnia
każdego miesiąca
Wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego,