Menu Zamknij

KORPUS WSPARCIA SENIORÓW (na rok 2023)

Gmina Stawiski Uchwałą Rady Miejskiej nr LIV/325/23 z dnia 28 czerwca 2023 r. przystąpiła do Programu Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023, realizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Korpus Wsparcia Senioró wNa realizację Programu Korpus Wsparcia Seniorów Gmina Stawiski otrzymała środki w wysokości 15 005,00 zł. Całość projektu wynosi 18 756,25 zł.

Celem programu jest realizacja usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość” mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych, a także wsparcie gmin w realizacji świadczenia usług opiekuńczych.

Wsparcie polega na zastosowaniu tzw. „opasek bezpieczeństwa”, które na bieżąco monitorują stan zdrowia seniora i pozwalają na natychmiastową reakcję w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia seniora. Opaska bezpieczeństwa jest połączona z całodobowym Centrum teleopieki.

Z Programu korzystają mieszkańcy miasta i gminy Stawiski w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Program jest realizowany w terminie od 1 lipca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Uczestnicy Programu nie ponoszą odpłatności za tą usługę.