Menu Zamknij

OPIEKA WYTCHNIENIOWA (edycja 2022)

Gmina Stawiski przystąpiła do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, który finansowany jest ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Wysokość otrzymanej kwoty na realizacje zadania wynosi: 264 384 zł.

Celem Programu jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Wsparcie osoby zaangażowanej na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną pozwala jej dysponować czasem dla siebie, który może przeznaczyć na odpoczynek i  regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Dzięki zorganizowaniu czasu wolnego dla opiekunów osób z niepełnosprawnością wzmocnią one osobisty potencjał oraz ograniczą wpływ obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki.

Z  Programu mogą skorzystać mieszkańcy miasta  i gminy Stawiski sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

Usługi Opieki wytchnieniowej realizowane będą przez opieka wytchnieniowego, w okresie od stycznia do grudnia 2022, przez 7 dni w tygodniu., w godzinach od 6:00-22:00.

W Gminie Stawiski Program „Opieka wytchnieniowa” będzie realizowany poprzez świadczenie usługi w ramach pobytu dziennego w:

  • miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
  • ośrodku wsparcia,
  • innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu,
  • domu pomocy społecznej (nieprzerwanie usługi mogą być świadczone przez 12 godzin).

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej, nie ponosi odpłatności za tę usługę.