Menu Zamknij

ROLA I ZADANIA PRZEDSTAWICIELA
W ZESPOLE INTERDYSCYPLINARNYM
W PRZYPADKU RODZINY W KTÓREJ
WYCHOWYWANE SĄ NIELETNIE DZIECI

Rola przedstawiciela każdego podmiotu wchodzącego w skład Zespołu Interdyscyplinarnego jest bardzo ważna.

Przedstawiciel powinien mieć styczność i kontakt z dzieckiem pochodzącym z rodziny, w której wystąpiła przemoc.

Przedstawiciel prowadzi wnikliwą obserwację dziecka, diagnozuje jego sytuację i potrzeby. Przedstawia następnie członkom Grupy Roboczej lub Zespołu Interdyscyplinarnego opinię i charakterystykę tegoż dziecka.

Udziela on także informacji pokrzywdzonemu rodzicowi o różnych możliwościach uzyskania pomocy – psychologicznej, prawniczej, ze strony pracownika socjalnego, pedagoga i Policji wskazuje instytucje, do których należy się zgłosić, aby otrzymać specjalistyczną pomoc.

Organizuje również niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeśli wymaga tego sytuacja.

W czynnościach możliwych do wykonania przez przedstawiciela oświaty znajduje się także rozmowa z osobą stosującą przemoc.

Informuje on sprawcę o konsekwencjach stosowania przemocy w rodzinie, możliwości podjęcia leczenia, terapii, zachęca do udziału w zajęciach korekcyjno-edukacyjnych (nauka o sposobach i możliwościach zamiany swojego zachowania) dla osób stosujących przemoc w rodzinie.