Menu Zamknij

DODATEK ENERGETYCZNY

Od 1 stycznia 2014 r. istnieje możliwość otrzymania przez tzw. odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej – dodatku energetycznego. Odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

Dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej. Wypłacony w 2014 r. dodatek energetyczny jest zwolniony z opodatkowania.

Wysokość dodatku energetycznego od dnia 1 maja 2021 r. do 30.04.2022 r. dla gospodarstwa domowego:

  • prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 12,09 zł/miesiąc,
  • składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 16,79 zł/miesiąc,
  • składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 20,15 zł/miesiąc.