Menu Zamknij

Złóż wniosek do CUS aby otrzymać dodatek węglowy

obrazek dekoracyjny z napisem "dodatek węglowy" i logo ministerstwa klimatu i środowiska

Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Co jest konieczne, by wypełnić wniosek o dodatek węglowy?

  • Formularz jest prosty. Na początku wpisujemy informację do kogo kierujemy wniosek. Wnioski o dodatek węglowy będą rozpatrywały gminy, więc trzeba podać, czy będzie to wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w którym mieszkamy.
  • Następnie osoba składająca wniosek powinna wpisać swoje dane, w tym imię i nazwisko, PESEL oraz adres zamieszkania.
  • Jeżeli w skład gospodarstwa domowego wchodzą też inne osoby, w kolejnej rubryce wpisujemy ich dane osobowe z numerem PESEL i adresem zamieszkania.
  • Następnie w formularzu zaznaczamy jedno, główne źródło ogrzewania węglowego, np. kocioł na paliwo stałe, koza czy piec kaflowy. Pamiętajmy – wskazane przez nas źródło ogrzewania powinno być wcześniej wpisane do lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Będzie to weryfikowane przez gminę na etapie rozpatrywania wniosku.
  • Na koniec podpisujemy oświadczenie o tym, że podane w formularzu dane są prawdziwe.
  • Od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku gmina będzie miała 30 dni na wypłatę dodatku węglowego w wysokości 3 tys. zł.
  • Wnioski o wypłatę dodatku węglowego będzie można składać do 30 listopada 2022 r.

Wniosek:

Aby otrzymać dodatek węglowy złóż wniosek do Centrum Usług Społecznych w Stawiskach, ul. Polowa 26, 18-520 Stawiski.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Centrum Usług Społecznych w Stawiskach ul. Polowa 26, tel. 86 273 81 70.

Załączniki

Plik Wielkość pliku Pobrania
doc Wniosek o dodatek węglowy 115 KB 195
doc Wniosek o dodatek węglowy 44 KB 185
pdf Wniosek o dodatek węglowy 217 KB 181