Menu Zamknij

Program profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowania skutków ich występowania

Kleszcz, znajdujący się na powierzchni dłoni.

„Program profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowania skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego” finansowany w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i Aktywność Zawodowa, Działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się.

Celem projektu jest zmniejszenie liczby zachorowań na boleriozę z Lyme i kleszczowe zapalenie mózgu (które są główna przyczyną hospitalizacji w województwie podlaskim), poprzez profilaktykę pierwotną wyselekcjonowanej grupy ryzyka tj. osób pracujących w sektorze rolnictwa, łowiectwa i rybactwa.

Informujemy, że do 15 grudnia 2023 r. z bezpłatnego szczepienia przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu (KZM), będzie mógł skorzystać:

  • mieszkaniec/ka powiatu augustowskiego, bielskiego, grajewskiego, kolneńskiego, białostockiego, suwalskiego, siemiatyckiego, łomżyńskiego, monieckiego, zambrowskiego, wysokomazowieckiego ,
  • w wieku od 18 do 64 lat,
  • pracująca w sektorze rolnictwa, łowiectwa, rybactwa (właściciel, współwłaściciel, dzierżawca gospodarstw indywidualnych w rolnictwie, członek rodziny, współmałżonek, pracownik najemny, stały, dorywczy, kontraktowy, pomoc sąsiedzka).

Dokumentem poświadczającym kwalifikowalność uczestników jest :

  • numer NIP gospodarstwa rolnego,
  • oświadczenie o opłacaniu składek KRUS lub zaświadczenie o zatrudnieniu w gospodarstwie rolnym,

Szczepienie przeciwko Kleszczowemu Zapaleniu Mózgu na zlecenie Województwa Podlaskiego realizuje:

R MED. Centrum Medycyny Pracy i Rodziny Magda Rogulska NIP 5422915115
ul. Stołeczna 7 lokal 5/2 , 15-879 Białystok
tel: 696 235 803, tel: 661 126 021,
tel: 570 645 210, tel: 537 889 769, tel: 696 018 300

Szczegółowe informacje można uzyskać w Departamencie Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego tel: 85 665 42 90, email: zdrowie@podlasie.eu

Jednocześnie informujemy o możliwości organizacji szczepień na miejscu w Gminie Stawiski, gdy zostaną zgłoszone takie potrzeby.

Prosimy o kontakt osobisty:
Centrum Usług Społecznych w Stawiskach
ul. Polowa 26, 18-520 Stawiski
lub telefoniczny: 86 278 273 81 70