Menu Zamknij

DODATEK OSŁONOWY 2024

Dodatek osłonowy - obrazek dekoracyjny

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 228,80/286 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 343,20/429 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 486,20/607,75 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 657,80 zł/ 822,25 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania.

Zasada złotówka za złotówkę:

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia.

Wniosek:

Aby otrzymać dodatek osłonowy złóż wniosek do Centrum Usług Społecznych w Stawiskach, ul. Polowa 26. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy CUS w Stawiskach pod nr telefonu: 86 273 81 70.

Uwaga:

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. i jest wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Wnioski należy złożyć do 30 kwietnia 2024 roku. Przekroczenie tego terminu będzie skutkowało ich nierozpatrywaniem.

Kwota dofinansowania uzależniona jest od źródła ogrzewania. Dodatek w podwyższonej wysokości otrzymają osoby, które używają do ogrzewania węgla lub paliwa węglopochodnego. Warunkiem jest jednak wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Wpisu można dokonać w Urzędzie Miejskim w Stawiskach.

Załączniki

Plik Wielkość pliku Pobrania
pdf Dodatek osłonowy - nowy wniosek 2024 334 KB 365
pdf Oświadczenie RODO 367 KB 280