Menu Zamknij

FUNDUSZE EUROPEJSKIE na POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021-2027

Baner programu

Centrum Usług Społecznych w Stawiskach informuje, iż rozpoczyna realizację PROGRAMU FUNDUSZE EUROPEJSKIE na POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021-2027 (FEPŻ). Jest to program współfinansowany ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PLUS (EFS+) oferujący pomoc żywnościową w formie paczek lub posiłków dla osób najbardziej potrzebujących, a także możliwość udziału w tzw. działaniach towarzyszących.

FEPŻ stanowi kontynuację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

FEPŻ to jeden z programów krajowych, które będą realizowane z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus zgodnie z Umową Partnerstwa na lata 2021-2027. Za wdrażanie Programu odpowiada Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej jako Instytucja Zarządzająca.

Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia dochód nieprzekraczający 265% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej tj.

  • 2 065,40 zł – w przypadku osoby samotnie gospodarującej
  • 1 590,00 zł – w przypadku osoby w rodzinie

oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej o której mowa w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Osoby, które są zainteresowane otrzymywaniem żywności z FEPŻ proszone są o kontakt z tutejszym Centrum Usług Społecznych (Stawiski, ul. Polowa 26), w celu spisania skierowania i sprawdzenia sytuacji dochodowej swojej rodziny za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia oświadczenia celem zakwalifikowania do otrzymywania powyższej pomocy.

W ramach Programu osoby zakwalifikowane otrzymają artykuły spożywcze.

Szczegółowe informacje dotyczące programu uzyskać można pod adresem www.gov.pl oraz w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Stawiskach ul. Polowa 26, numer telefonu 86 273 81 70.

Załączniki

Plik Wielkość pliku Pobrania
doc Wzór skierowania 322 KB 21