Menu Zamknij
Program "Aktywny Samorząd" 2022

Program „Aktywny Samorząd” 2022

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.