Menu Zamknij
baner do zapytań ofertowych (ciemne tło)

ZAPYTANIE OFERTOWE

Usługa wsparcia – ŚWIADCZENIE USŁUG FIZJOTERAPEUTY. Dotyczy: Projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Stawiski”, nr POWR.02.08.00-00-0071/20, współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Numer i nazwa Działania: 2.8…

baner do zapytań ofertowych (ciemne tło)

ZAPYTANIE OFERTOWE

Usługa wsparcia – pomoc prawna oraz poradnictwo obywatelskie. Dotyczy: Projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Stawiski”, nr POWR.02.08.00-00-0071/20, współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Numer i nazwa…