Menu Zamknij
Program "Aktywny Samorząd" 2022

Program „Aktywny Samorząd” 2022

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

mammografia w mammobusie - obrazek dekoracyjny

Mammografia w mammobusie

Zapraszamy Panie w wieku 50 do 69 lat, które przez ostatnie 24 miesiące nie korzystały z tego badania lub otrzymały pisemne wskazania do ponownego wykonania…

Powrót do pracy - obrazek dekoracyjny

Powrót do zdrowia, powrót do pracy!

Projekt pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” jest realizowany przez PFRON we współpracy z ZUS i CIOP.…

Informator - obrazek dekoracyjny

INFORMATOR

dot. podmiotów realizujących oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie powiatu kolneńskiego w 2022 r.