Menu Zamknij
Logo programu aktywny samorząd

Program „Aktywny Samorząd” 2023

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.  Cele szczegółowe programu: przygotowanie…