Menu Zamknij
Obrazek dekoracyjny

„Opieka domowa na terenach wiejskich”

Do opieki w ramach grantu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają warunki uczestnictwa i uzyskają największą liczbę punktów. Odbiorcami grantu są również członkowie rodzin/opiekunowie pacjentów.

Dodatek dla podmiotów wrażliwych - obrazek dekoracyjny

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Dodatek dla podmiotów wrażliwych to rozwiązanie, jakie wprowadziła ustawa z dnia 15 września 2022 r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.